Our Solutions

Strategic efficiency

Business GPS® is the only collective intelligence software managing, collecting, combining and checking strategies proposed by contributors.
It helps you calculate in a few hours the most efficient solutions to achieve customer objectives, in a way that is 100% rational and free from subjectivity!

Customer Support
Phone: + 32 495 645 618
Mail: contact@business-gps.eu

Urgent? Send an SMS, we call you back as soon as possible.

LanguageFrançais to English
LanguageNederlands to Françaisshutterstock_81641815Business GPS - Executive Summary - Collectieve intelligentie is het vermogen van een groep mensen om samen complexe problemen op te lossen


De openbare of private ondernemingen moeten UITDAGINGEN OPLOSSEN om hun doeltreffenheid en hun produktiviteit te verbeteren. Ze zijn vaak op zoek naar hulpmiddelen om vlugger strategieën te kunnen gebruiken. Business GPS® is een interactieve software die de collectieve intelligentie en brainstorming beheert voor ondernemingen die hun doeltreffenheid willen boosten !

Business GPS : Software loginCHAPTER - Business GPS : over wat gaat het

De doeltreffende strategie die aan uw behoeften aangepast is !


De Business GPS® software brengt dringende hulp aan bedrijven die moeilijkheden hebben, of bij wie de uitdagingen moeilijker en moeilijker te overwinnen zijn.

Een Business GPS® sessie maakt het mogelijk een maximum van de expertisen van de bedienden, de experts, de consulenten, de klanten en zelfs de externe partners bijeen te zamelen, iedereen treed op in zijn eigen vak.

De onderzoekingen van Business GPS® hebben aangetoond dat de nodige informatie om een uitdaging op te lossen vaak latent in het bedrijf bereikbaar is.

De oplossingen die er uitkomen zijn 100 % objectief en nagekeken in verhouding tot de doeleinden van het bedrijf.

CHAPTER - Connect and login to the Business GPS software

Business GPS voor de KMOs, kleine en middelbare ondernemingen
Business GPS voor de grote ondernemingen
Business GPS voor de overheid en openbare diensten
Business GPS : welkom pagina voor deelnemers bij collectieve intelligentie and brainstorming sessies

gratis indien bestaande abonnement

CHAPTER 9 - Business GPS : recente artikels


Hoe een ingewikkeld strategieprobleem
op te lossen ?


Laat u door onze expert software leiden : De Business GPS® is een brainstorming software die de voordelen van een samenwerkend platform met een krachtig REKENMOTOR verbindt om de doeltreffendheid van iedere medewerker, manager, klant of partner door een verschillende en gemakkelijkere online aanpak te optimaliseren. De Business GPS® is een geperfectioneerde software die de manager van een bedrijf zal helpen om vlug ingewikkelde strategieën te ontwikkelen. Iedere interveniënt brengt ongeveer 30 minuten voor de schermen van de software door. En aan het einde van de sessie verschijnt er een lijst van de beste mogelijke oplossingen.


Jeu d'échec 1 - Web Optimized

Enkele argumenten
ten voordele van de collectieve intelligentie


Het feit voor een vertegenwoordiger van een bedrijf om over een vlug precies betrouwbaar, samenwerkend werktuig te beschikken, en dat zich nooit vergist op het algoritmisch plan is een groot voordeel. De Business GPS® brengt zijn eigen suggestieve dimensie in de collectieve overweging sessies : in de beslissingfase is het de software die voorstelt en zelf de oplossingen checkt. Deze dimensie is helemaal afwezig in brainstorming producten die op de markt bestaan. Zijn motor is een nieuwe oplossing, een vooruitgang in de collectieve systemen voor hulp tot beslissingen. De Business GPS® mag zonder de aanwezigheid van uw consulenten gebruikt worden, en schaft een deel van de nodige activiteiten met een klassiek brainstorming software af.

L'homme de réflexion : Et la lumière fût - The light is shining again

De Business GPS,
is ook het beste van u !


De Business GPS® werkt zonder begingegevens. Het moet niet “interfaced” worden of aan andere informaticasystemen aangesloten worden. Het zijn de deelnemers die de creatieve gegevens (en feiten) invoeren volgens de voorgestelde uitdaging. De software past zich AUTOMATISCH aan de omgeving van het bedrijf aan. Alle bedrijven kunnen dit gebruiken : van de multinational tot kleine bedrijven, administraties, politieke managers enz. U kan voorbeelden op onze site raadplegen.

Team work - Collective intelligence

Specifiek ontworpen
voor change management toestanden


Om te beginnen wordt er eerst met de vertegenwoordiger van het project nagekeken als het nodig is iets te veranderen. Daarna wordt de richting van de verandering in de vorm van duidelijke en precieze succescriteria uitgedrukt, die op alle momenten toelaat te checken als het bedrijf in de goede richting evolueert. En eindelijk worden de experts van het bedrijf aan de Business GPS® sessie mee betrokken en mogen ze al hun ideeën testen, alsook de zorgpunten. Daardoor zal de finale strategie het beste van iedereen toevoegen. In een sessie van de Business GPS® zijn de rollen die uit te delen zijn erkenbaar, zowel tijdens de creativiteit sessie, het checken van de gekozen strategie, als daarna het ontwikkelen van de gekozen strategie. De Business GPS® sessies STIMULEREN dus ontwikkeling en verandering.

Business GPS is ook ontworpen voor change management

Waarom de Business GPS vertrouwen ?


De Business GPS® is een super doeltreffend werktuig om bedrijfsproblemen op te lossen, van de simpelste tot de moeilijkste, zelfs de ingewikkeldste. Voor iedere uitdaging kan men een sessie met de Business GPS® starten. U vraagt aan de software om het prestatievermogen die u kiest te optimaliseren, TEN VOORDEEL VAN UW BEDRIJF. U mag zoveel deelnemers als u wil uitnodigen, om de overwegingen te verrijken. Deze software werd ontwikkeld door het teamwerk van een consulent die voor een “Big five” van de wereld consultancy gewerkt heeft. De Business GPS® zoekt alleen oplossingen die de doelen verbeteren, en voornamelijk het functioneren van uw bedrijf. Die software blijft in alle omstandigheden
100 % objectief en is neutraal wat politiek betreft.

Intelligence collective - Faire confiance au Business GPS1 - More articles (NL)

Software geproduceerd met de steun van de Regio Brussel-Hoofdstad

Logo BrusselOfficial logo of Brussels (be Brussels)Logo InnovirisLogo Brussels Export 1

Business GPS : Website Map (Nederlands) - Web optimized